Vitopend 111-W - Nástenný plynový kotol so zabudovaným zásobníkom s modulovaným atmosférickým horákom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti

  • Menovitý tepelný výkon 10,5 až 24 (30) kW