Naše poskytované riešenia je možné nasadiť okrem nových technológií aj na existujúce staršie technológie (10, 20 ročné). Tieto staršie systémy modernizujeme, resp. dopĺňame o komunikáciu s cieľom zabezpečiť pripojiteľnosť na internet a diaľkovú správu. Monitoring je prístupný na počítačoch s ľubovoľným operačným systémom a s ľubovoľným internetovým prehliadačom.

Zabezpečujeme diaľkový dohľad pre kotolne, výmenníkové stanice, chladiace zdroje, VZT jednotky, individuálnu reguláciu, merania spotreby energií, ...