Typy kotolní

 • nové aj existujúce staršie kotolne (10, 20 ročné)
 • kotolne s kotlami od rôznych výrobcov (Buderus, Viessmann, Protherm, Junkers, Geminox, Vaillant ... )

Poskytujeme

 • Dohľad a aktívne riadenie prevádzkových parametrov kotolní
 • Monitoring a analýzy spotreby plynu, vody, tepla, elektrickej energie
 • Prehľadné obrazovky s technologickými schémami kotolní
 • Aktuálne hodnoty teplôt kotlov, teplej vody, vykurovania, vonkajšiej teploty
 • Aktuálne hodnoty tlaku vody systému vykurovania, tlaku plynu
 • Kontrola dodržiavania nastavených požadovaných parametrov
 • Monitoring prevádzkových stavov chodu kotlov, čerpadiel, kompresorov, ventilov
 • Okamžité hlásenie nekritických a havarijných porúch
 • SMS notifikácia vybraných alarmových stavov
 • E-mailové správy alarmových stavov
 • E-mailové zasielanie vygenerovaných reportov
 • Tvorba užívateľských trendov, grafov
 • Manažment časových programov vykurovania
 • Trvalo vyhodnocovaná účinnosť kotolne aj jednotlivých zariadení
 • Diaľková úprava programu riadenia technológie kotolne
 • Možnosť zakomponovania internetovej predpovede počasia
 • Archivácia nameraných údajov
 • Rôzne úrovne prístupu k diaľkovému dohľadu

Odber plynu

 • Trvalý odpočet stavu plynomera
 • Vyhodnocovanie dennej spotreby plynu
 • Stráženie denného maxima odberu plynu
 • Zabezpečenie zmluvných objemov odberu s dodávateľom plynu