Každý jeden stupeň navýšenia priestorovej teploty znamená zvýšenie spotreby energie o 6%

 • Odporúčaná hodnota teploty miestností sa pohybuje v intervale 18°C až 23°C
 • Odporúčaná hodnota vlhkosti priestorov sa pohybuje na úrovni 50%
 • Odporúčané rozpätie teplôt pre obývacie miestnosti je 20°C až 22°C
 • Odporúčané rozpätie teplôt pre spálňu je 18°C až 20°C
 • Odporúčaná teplota pre kúpelňu je 24°C
 • Pre nebytové priestory je postačujúca teplota okolo 15°C

Najvýraznejšie zníženie nákladov na vykurovanie sa dosiahne zateplením a výmenou alebo opravou okien. Dôležité pre ďalšie znižovanie nákladov je:

 • Hydraulické vyregulovanie sústavy
 • Ekvitermická regulácia
 • Zníženie teploty v noci alebo počas neprítomnosti
 • Termostatické ventily na radiátoroch
 • Pravidelné odvzdušňovanie radiátorov
 • Reflexné hliníkové fólie medzi radiátorom a panelom
 • Tepelná izolácia vnútorných rozvodov tepla

Pri vlastnej kotolni je potrebné zvažovať a kontrolovať dosahovanú účinnosť kotolne, resp. jednotlivých zdrojov tepla.

Zabezpečujeme kuričov pre plynové kotolne (aj nad 100 kW výkonu).

Kontrolu účinnosti tepelných zdrojov vyhodnocujeme a zabezpečujeme predpísanými postupmi s certifikovanými meracími prístrojmi.