REGULATERM®spol. s r.o.

Landauova 1
841 01 Bratislava
tel.: +421 2 645 301 21

Fakturačné údaje
IČO: 35694858
DIČ: 2020348715
IČ DPH: SK2020348715
Bankové spojenie:  2621700017/1100

Registrácia: Okresný súd Bratislava 1, vl. č. 11394/B