• Dohľad a aktívne riadenie prevádzkových parametrov chladenia
 • Prehľadné obrazovky s technologickými schémami chladenia
 • Aktuálne hodnoty teplôt chladiaceho zdroja, vonkajšiej teploty
 • Aktuálne hodnoty tlaku vody systému chladenia
 • Kontrola dodržiavania nastavených parametrov
 • Monitoring prevádzkových stavov chladiacich strojov, čerpadiel, ventilov
 • Okamžité hlásenie nekritických a havarijných porúch
 • SMS notifikácia vybraných alarmových stavov
 • E-mailové správy alarmových stavov
 • E-mailové zasielanie vygenerovaných reportov
 • Tvorba užívateľských trendov, grafov
 • Manažment časových programov chladenia
 • Trvalo vyhodnocovaná účinnosť kotolne aj jednotlivých zariadení
 • Diaľková úprava programu riadenia technológie chladenia
 • Možnosť zakomponovania internetovej predpovede počasia
 • Archivácia nameraných údajov
 • Rôzne úrovne prístupu k diaľkovému dohľadu