• Dohľad a aktívne riadenie prevádzkových parametrov VZT jednotiek
 • Prehľadné obrazovky s technologickými schémami VZT
 • Aktuálne hodnoty teplôt a prevádzkových parametrov
 • Aktuálne hodnoty tlakov a prevádzkových parametrov
 • Kontrola dodržiavania požadovaných parametrov
 • Monitoring prevádzkových stavov chodu ventilátorov, čerpadiel, ventilov
 • Okamžité hlásenie nekritických a havarijných porúch
 • SMS notifikácia vybraných alarmových stavov
 • E-mailové správy alarmových stavov
 • E-mailové zasielanie vygenerovaných reportov
 • Tvorba užívateľských trendov, grafov
 • Manažment časových programov prevádzky VZT
 • Trvalo vyhodnocovaná kvalita prevádzky VZT
 • Diaľková úprava programu riadenia technológie VZT
 • Možnosť zakomponovania internetovej predpovede počasia
 • Archivácia nameraných údajov
 • Rôzne úrovne prístupu k diaľkovému dohľadu