Vitodens 100-W - Nástený plynový kondenzačný kotol typ WB1B s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vonkajšom vzduchu

  • Menovitý tepelný výkon: 9 až 26 kW