Vitodens 200-W - Nástenný kondenzačný kotol

  • Menovitý tepelný výkon: 4,8 až 35,0 kW
  • Menovitý tepelný výkon: 17,0 až 105,0 kW