Vitogas 200-F - Atmosferický nízkoteplotný vykurovací kotol

  • Menovitý tepelný výkon: 11 až 60 kW

  • Menovitý tepelný výkon: 72 až 144 (432) kW