LYNX  ako IRC regulátor je vhodný pre použitie v aplikáciach VAV a HVAC. Každý regulátor komunikuje prostredníctvom LonWorks(R) alebo BACnet MS/TP. Všetky regulátory obsahujú univerzálne vstupy pre externé snímače, digitálne vstupy, a kombinované analogové a digitálne výstupy. Zbernica Sylk Bus je obsiahnuta v každom regulátore a umožňuje pripojenie a komunikáciu s ostatnými Sylk zariadeniami. Tieto regulátory poskytujú množstvo funkcií pre systémy individuálnej priestorovej regulácie. Regulátory sú programovateľné prostredníctvom vývojového prostredia COACHAX.

Nástenné moduly
 • Nástenný modul Lynx so snímačom priestorovej teploty a displejom
 • Nástenný modul Lynx so snímačom priestorovej teploty, vlhkosti a displejom
Programovanie

voľne programovateľný cez vývojové prostredie COACHAX inštalovaným priamo v zariadení

Fyzické vstupy/výstupy
 • vstavané vstupy/výstupy podľa použitého typu
 • LON I/O moduly
BMS
 • ARENAAX
 • EBI
 • SymmetrE
 • BMS cez otvorené protokoly BACnet, LonWorks, ...
Komunikácia
 • LonWorks
 • BACnet MS/TP
Uplatnenie v praxi
 • Vhodné pre malé regulácie, alebo ako procesná úroveň pre nadradené riadenie
 • Riadenie alebo monitoring technológií kotolní, chladenia, VZT, individuálnej regulácie