LION je voľne programovateľný DDC regulátor určený pre stredné a veľké aplikácie riadenia systémov vykurovania, ventilácie a klimatizácie HVAC. Regulátor pracuje samostatne alebo spolupracuje s nadradeným riadiacim systémom prostredníctvom komunikačnej zbernice C-bus alebo Lonworks(R).  Lion poskytuje okrem riadenia, zberu dát aj manažment alarmových hlásení a časových programov. Dohľad riadenia sa uskutočňuje cez externý displej pripojený na regulátor alebo na grafickej centrále BMS.

Programovanie

voľne programovateľný cez vývojové prostredie CARE

Fyzické vstupy/výstupy
  • Panel-bus I/O moduly
  • LON I/O moduly
BMS
  • ARENAAX
  • EBI
  • SymmetrE
Komunikácia
  • C-bus
  • Lonworks(R)

Uplatnenie v praxi

  • Vhodné pre kotolne, výmenníkové stanice, polyfunkčné objekty, dátové centrá
  • Riadenie technológií kotolní, chladenia, VZT