HAWK je kompaktný regulátor založený na NiagaraAX Framework(R) určený pre integráciu systémov automatizácie budov ako sú riadiace systémy vykurovania, ventilácie, klimatizácie, systémy sledovania spotrieb energií a ovládania osvetlení, systémy komfortnej individuálnej regulácie a daľších systémov potrebných pre chod budovy. HAWK je malé zariadenie poskytujúce užívateľom komplexné služby, ako riadenie jednotlivých technológií budovy, zber dát, zber a distribúcia alarmových hlásení, nastavenia časových programov a dozor celej technológie cez užívateľsky príjemné prostredie, a to všetko cez internetové pripojenie. HAWK obsahuje vstavaný web server a jeho súčasťou je i vývojové prostredie pre vytváranie aplikácie.

Programovanie

voľne programovateľný cez vývojové prostredie COACHAX inštalovaným priamo v zariadení

Fyzické vstupy/výstupy
 • NDIO I/O moduly s univerzálními výstupy
 • LON I/O moduly
 • Modbus I/O moduly
BMS
 • ARENAAX
 • EBI
 • SymmetrE
 • BMS cez otvorené protokoly BACnet, LonWorks, ...
Komunikácia
 • vstavané rozhranie: 2 Ethernet porty, 1 RS232 port, 1 RS485 port
 • voliteľné rozhranie: 2 porty pre zásuvné karty
Voliteľné zásuvné karty
 • LONWORKS
 • Z-Wave
Uplatnenie v praxi
 • Vhodné pre kotolne, výmenníkové stanice, polyfunkčné objekty, dátové centrá, rodinné domy
 • Riadenie alebo monitoring technológií kotolní, chladenia, VZT, individuálnej regulácie
 • Meranie spotreby energií tepla, chladu, vody, plynu, elektrickej energie
 • Možnosť vzájomého prepojenia rôznych komunikačných protokolov
 • Diaľkový prístup prostredníctvom internetu
 • Pripojenie lokálneho dotykového operátorského panelu
 • Graficky jednoduché užívateľské rozhranie