Dispečerské pracovisko

Dispečerské pracovisko

Technologické celky:

 • Plynové kotolne.
 • VZT jednotky.
 • Rodinné domy.
 • Bytové domy.
 • Priemyselné haly.
 • Dátové centrá.

Vlasnosti:

 • Diaľkový prístup cez internetový prehliadač.
 • Lokálny prístup cez operátorský panel.
 • Vzdialené riadenie technologických celkov.
 • Zabezpečený prístup.
 • Viacstupňové úrovne alarmov.
 • Trendy sledovaných parametrov.
 • Email notifikácia
 • SMS notifikácia